1000 ₺ Üstü Alışverişinizde kargo ücretsiz

GENEL BİLGİLENDİRME

Kişisel Verileri Koruma Kanunu

PAŞAVATLAR ULUSLARARASI TAŞIMACILIK PETROL GIDA İNŞAAT TURİZM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. (“Şirket”) olarak, www.pasavatyoresel.com.tr alan adlı internet sitesini (“Site”) herhangi bir amaçla ziyaret eden tüm kullanıcıların bilgilerinin gizliliğine ve güvenliğine saygı duymakta ve bu itibarla gerekli tedbirleri almak için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz.
PAŞAVATLAR ULUSLARARASI TAŞIMACILIK PETROL GIDA İNŞAAT TURİZM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.Gizlilik Politikası’nın amacı Site üzerinden herhangi bir ürün satın alan yahut Site’yi sair bir amaçla ziyaret eden kullanıcıların bu esnada Şirket ile paylaşmış olduğu kişisel verilerin (örn. ad, soyad, adres, telefon numarası, e-posta adresi, kimlik numarası, kullanılan internet servis sağlayıcısının adı, IP adresi vb.) ne şekilde ve hangi amaçlarla işlendiğinin belirlenmesi ve kullanıcıların kişisel verilere ilişkin haklarının tespit edilmesidir.
Gizlilik Politikası dikkatli bir şekilde okunmalıdır. Eğer burada belirtilen Gizlilik Politikası’nı kabul etmiyorsanız, Site’yi ziyaret etmeyi derhal durdurunuz ve Site üzerinden herhangi bir ürün yahut hizmet satın almayınız.
1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
Site’yi ziyaret ettiğinizde, Site’nin tarafınızca etkili bir şekilde kullanılabilmesi, Şirket ile aranızdaki Üyelik Kullanım Koşulları yahut Mesafeli Satış Sözleşmesi kapsamında Şirket’in yükümlülüklerini ifa edebilmesi (örneğin; Site üzerinden sipariş verdiğiniz ürünlerin size teslim edilebilmesi, Site’den gerektiği şekilde faydalanabilmeniz) yahut Şirket’in ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla Site’yi ziyaret etmeniz esnasında Şirket ile paylaşılan verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde Şirket tarafından belirlenen süreler boyunca işlenebilir.
2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde Şirket’in iş ortakları dahil olmak üzere yurtiçindeki üçüncü taraflara KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Site’yi ziyaret etmeniz esnasında, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda ve bu kapsamda Şirket’in sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin beşinci paragrafında belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
4. Veri Güvenliği
Şirket, ilgili mevzuatta belirlenen veya PAŞAVATLAR ULUSLARARASI TAŞIMACILIK PETROL GIDA İNŞAAT TURİZM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. Gizlilik Politikası’nda ifade edilen şartlarda, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı taahhüt eder.
Öte yandan Site, üzerinde Şirket’in kontrolünün bulunmadığı sair internet sitelerine bağlantılar içerebilir. Şirket, diğer internet sitelerinin gizlilik kurallarından veya sair uygulamalarından sorumlu değildir. Bu tür internet sitelerinin gizlilik kurallarını gözden geçirmenizi ve sizin bilgilerinizi nasıl topladıklarını, kullandıklarını ve paylaştıklarını incelemenizi tavsiye ederiz. Ayrıca Şirket, diğer internet sitelerinin içeriklerinin doğruluğu hakkında herhangi bir beyan ve taahhütte bulunmamaktadır
5. Veri Sahiplerinin KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, PAŞAVATLAR ULUSLARARASI TAŞIMACILIK PETROL GIDA İNŞAAT TURİZM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. Gizlilik Politikası’nda düzenlenen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda Şirket talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün (30) içinde ücretsiz olarak cevaplandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirket tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini
talep etme haklarına sahiptir.
KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi info@pasavatyoresel.com.tr adresine e-posta yoluyla iletebilirsiniz. kullanabilirsiniz.
6. Gizlilik Politikası Değişiklikleri
Şirket, Gizlilik Politikası’nı, güncellemek suretiyle her an değiştirebilme hakkını saklı tutar. Gizlilik Politikası’nı gözden geçirmek amacıyla bu sayfayı belirli aralıklarla ziyaret etmenizi öneririz. Gizlilik Politikası’na ilişkin sorularınız olduğunda aşağıda yer alan info@pasavatyoresel.com.tr adresine e-posta göndererek bize ulaşabilirsiniz.
Sitemizi kullanarak gösterdiğiniz ilgi ve güven için teşekkür ederiz.

Teslimat Bilgisi

1) TESLİMAT SÜRESİ:
www.pasavatyoresel.com.tr, satın alınan her bir ürünü 30 günü aşmamak kaydı ile alıcının göstermiş olduğu adres kişi ve/veya kuruluşa teslim etmekle yükümlüdür.Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise alıcı sözleşmeyi iptal edebilir.Teslimat süresi satın alınan ürünün mevcut stok durumuna ,üretim süresine göre değişiklik gösterebilir.Sipariş kargoya verildikten sonra alıcıya e-posta yoluyla bilgilendirilir.
2) TESLİMAT ŞEKLİ:
Satın alınan ürün www.pasavatyoresel.com.tr sitesinin ön bilgilendirme ve mesafeli satış sözleşmesinde beyan etmiş olduğu kargo firması ile düzgün ve paketlenmiş bir şekilde alıcıya teslim edilir.
3) KARGO ÜCRETİ:
www.pasavatyoresel.com.tr sitesi üzerinde herhangi bir kampanya yada promosyon bildirisinde bulunulmadığı sürece kargo ücreti alıcıya aittir.
4) TESLİM ALMA:
Alıcı adreste bulunamadığı takdirde kargo firması bir bilgi notu bırakır.Takip eden 3 iş günü kargo adresin bulunduğu ilgili kargo şubesinde bekletilir.Alıcı kargoyu almadığı takdirde kargo firmamıza geri iade edilir.Alıcı kargoyu teslim alırken pakette herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol etmelidir.Eğer bir hasar var ise kargo görevlisine tutanak tutturmalıdır.Adreste alıcı dışında üçüncü bir kişi var ise kimlik ibrazı ile paket bu kişiye teslim edilebilir.

Gizlilik Politikası

PAŞAVATLAR ULUSLARARASI TAŞIMACILIK PETROL GIDA İNŞAAT TURİZM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. (“Şirket”) olarak, www.pasavatyoresel.com.tr alan adlı internet sitesini (“Site”) herhangi bir amaçla ziyaret eden tüm kullanıcıların bilgilerinin gizliliğine ve güvenliğine saygı duymakta ve bu itibarla gerekli tedbirleri almak için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz.
PAŞAVATLAR ULUSLARARASI TAŞIMACILIK PETROL GIDA İNŞAAT TURİZM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.Gizlilik Politikası’nın amacı Site üzerinden herhangi bir ürün satın alan yahut Site’yi sair bir amaçla ziyaret eden kullanıcıların bu esnada Şirket ile paylaşmış olduğu kişisel verilerin (örn. ad, soyad, adres, telefon numarası, e-posta adresi, kimlik numarası, kullanılan internet servis sağlayıcısının adı, IP adresi vb.) ne şekilde ve hangi amaçlarla işlendiğinin belirlenmesi ve kullanıcıların kişisel verilere ilişkin haklarının tespit edilmesidir.
Gizlilik Politikası dikkatli bir şekilde okunmalıdır. Eğer burada belirtilen Gizlilik Politikası’nı kabul etmiyorsanız, Site’yi ziyaret etmeyi derhal durdurunuz ve Site üzerinden herhangi bir ürün yahut hizmet satın almayınız.
1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
Site’yi ziyaret ettiğinizde, Site’nin tarafınızca etkili bir şekilde kullanılabilmesi, Şirket ile aranızdaki Üyelik Kullanım Koşulları yahut Mesafeli Satış Sözleşmesi kapsamında Şirket’in yükümlülüklerini ifa edebilmesi (örneğin; Site üzerinden sipariş verdiğiniz ürünlerin size teslim edilebilmesi, Site’den gerektiği şekilde faydalanabilmeniz) yahut Şirket’in ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla Site’yi ziyaret etmeniz esnasında Şirket ile paylaşılan verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde Şirket tarafından belirlenen süreler boyunca işlenebilir.
2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde Şirket’in iş ortakları dahil olmak üzere yurtiçindeki üçüncü taraflara KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Site’yi ziyaret etmeniz esnasında, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda ve bu kapsamda Şirket’in sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin beşinci paragrafında belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
4. Veri Güvenliği
Şirket, ilgili mevzuatta belirlenen veya PAŞAVATLAR ULUSLARARASI TAŞIMACILIK PETROL GIDA İNŞAAT TURİZM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. Gizlilik Politikası’nda ifade edilen şartlarda, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı taahhüt eder.
Öte yandan Site, üzerinde Şirket’in kontrolünün bulunmadığı sair internet sitelerine bağlantılar içerebilir. Şirket, diğer internet sitelerinin gizlilik kurallarından veya sair uygulamalarından sorumlu değildir. Bu tür internet sitelerinin gizlilik kurallarını gözden geçirmenizi ve sizin bilgilerinizi nasıl topladıklarını, kullandıklarını ve paylaştıklarını incelemenizi tavsiye ederiz. Ayrıca Şirket, diğer internet sitelerinin içeriklerinin doğruluğu hakkında herhangi bir beyan ve taahhütte bulunmamaktadır
5. Veri Sahiplerinin KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, PAŞAVATLAR ULUSLARARASI TAŞIMACILIK PETROL GIDA İNŞAAT TURİZM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. Gizlilik Politikası’nda düzenlenen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda Şirket talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün (30) içinde ücretsiz olarak cevaplandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirket tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini
talep etme haklarına sahiptir.
KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi info@pasavatyoresel.com.tr adresine e-posta yoluyla iletebilirsiniz. kullanabilirsiniz.
6. Gizlilik Politikası Değişiklikleri
Şirket, Gizlilik Politikası’nı, güncellemek suretiyle her an değiştirebilme hakkını saklı tutar. Gizlilik Politikası’nı gözden geçirmek amacıyla bu sayfayı belirli aralıklarla ziyaret etmenizi öneririz. Gizlilik Politikası’na ilişkin sorularınız olduğunda aşağıda yer alan info@pasavatyoresel.com.tr adresine e-posta göndererek bize ulaşabilirsiniz.
Sitemizi kullanarak gösterdiğiniz ilgi ve güven için teşekkür ederiz.

Mesafeli Satış Sözleşmesi

TARAFLAR
PAŞAVATLAR ULUSLARARASI TAŞIMACILIK PETROL GIDA İNŞAAT TURİZM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”), Hasan ammar çarşısı Reyhani camii Yanı no 24 Yanı, 47100 Artuklu/Mardin adresinde mukim PAŞAVATLAR ULUSLARARASI TAŞIMACILIK PETROL GIDA İNŞAAT TURİZM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ (“Şirket”) ile Şirket’e ait www.pasavatyoresel.com.tr alan adlı websitesi (“Site”) üzerinden Site’ye Kullanım Koşulları’nı kabul ederek üye olarak yahut Site’ye ütye olmaksızın ürün satın alan kişi (“Tüketici”) arasında 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca elektronik ortamda akdedilmiştir.
Şirket ile Tüketici tek başına “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.
Tüketici, satıcı sıfatıyla hareket eden Şirket’ten ürün satın alarak, PAŞAVATLAR ULUSLARARASI TAŞIMACILIK PETROL GIDA İNŞAAT TURİZM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını ve PAŞAVATLAR ULUSLARARASI TAŞIMACILIK PETROL GIDA İNŞAAT TURİZM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. Sözleşme’nin akdedilmesi ile ifası esnasında kendisi tarafından Şirket’e sunulan tüm bilgilerin tam, doğru ve eksiksiz olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
KONU
PAŞAVATLAR ULUSLARARASI TAŞIMACILIK PETROL GIDA İNŞAAT TURİZM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.Sözleşme’nin konusu; Tüketici’nin Site üzerinden online olarak sipariş verdiği ürünlerin satışına ilişkin olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, ilgili yönetmelik ve ilgili diğer yasal hükümler uyarınca Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir.
ŞİRKET’E AİT BİLGİLER
Unvan: PAŞAVATLAR ULUSLARARASI TAŞIMACILIK PETROL GIDA İNŞAAT TURİZM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
Adres: Hasan ammar çarşısı Reyhani camii Yanı no 24 Yanı, 47100 Artuklu/Mardin
Telefon: 0553 358 29 17
E-mail: info@pasavatyoresel.com.tr
MERSIS No: 0000000000000
SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNE İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER, FİYAT, ÖDEME VE TESLİMAT
Ürüne İlişkin Temel Bilgiler: Dugmebul.com tarafından gönderilen mailde belirtilmiştir.
Ürünün Vergiler Dahil Toplam Fiyatı : Dugmebul.com tarafından gönderilen mailde belirtilmiştir.
Teslimat: Ürünün teslimine ilişkin masraflar, Site’de belirli bir ürüne ilişkin teslimat masraflarının Şirket’e ait olduğu belirtilmedikçe, Tüketici’ye aittir. Ürünün teslimatı, Satıcı’nın stoklarında ürünün mevcut olması ve Tüketici tarafından ödemenin yapılmış olması şartıyla, Şirket tarafından Site’de ilgili ürüne ilişkin olarak taahhüt edilen teslimat süresi içerisinde Tüketici’nin belirtmiş olduğu adrese yapılır. Şirket, her halükarda ürünü sipariş tarihinden itibaren en fazla 30 (otuz) gün içerisinde teslim edecektir.
İade Halinde Kullanılacak Taşıyıcı Firma: Tüketici’nin cayma hakkını kullanması nedeniyle ürünün iade edilecek olması halinde Tüketici iade için Aras Kargo isimli taşıyıcı firma aracılığıyla ürünü iade edecektir. Tüketici’nin bunun dışında bir firma aracılığıyla ürünü iade etmek istemesi halinde, taşımaya ilişkin masraflar kendisi tarafından karşılanır.
Ödeme Şekli: Kredi Kartı / Banka Havalesi
CAYMA HAKKI
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ilgili hükümleri uyarınca;
Tüketici ; kendisi veya kendisi tarafından belirlenen üçüncü kişinin ürünü teslim aldığı günden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, mal teslimine ilişkin sözleşmelerde Tüketici yahut Tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ürünü teslim aldığı gün başlar. Tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile Şirket’e yöneltilmiş olması yeterlidir. Tüketici , cayma hakkını kullanmak için PAŞAVATLAR ULUSLARARASI TAŞIMACILIK PETROL GIDA İNŞAAT TURİZM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. Sözleşme’nin ekinde yer alan formu doldurarak Şirket’in info@pasavatyoresel.com.tr adresine e-posta yoluyla iletmelidir.
Şirket, ürünü kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, Tüketici cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı Şirket veya yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır. Aksi halde Tüketici, cayma hakkından feragat etmiş olur.
Tüketici’nin cayma hakkı (i) Tüketici’nin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara, (ii) çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine, (iii) tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine (iv) tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara, (v) malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, (vi) abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine, (vii) belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine, (viii) elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya Tüketici’ye anında teslim edilen gayrimaddi mallara, (ix) cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Tüketici’nin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere, ve (x) fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Şirket’in kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelere uygulanmaz ve Tüketici bu sözleşmeler kapsamında cayma hakkı kullanamaz.
Yukarıdaki paragrafta yazan istisnai durumlar dikkate alındığında Tüketici’nin, cayma hakkına sahip olması ve bunu kullanması halinde Şirket, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 14 (ondört) gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve Tüketici’yi borç altına sokan kıymetli evrak ve benzeri her türlü belgeyi Tüketici’ye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmekle yükümlüdür.
TARAFLARIN BEYAN VE TEKEFÜLLERİ
Tüketici , Madde 5’te belirtilen Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
Sözleşme konusu ürünün teslimatı için PAŞAVATLAR ULUSLARARASI TAŞIMACILIK PETROL GIDA İNŞAAT TURİZM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. Sözleşme’nin elektronik ortamda teyit edilmesi ve Sözleşme konusu siparişin bedelinin ödenmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Şirket ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
Şirket sipariş konusu ürünün tesliminin imkansızlaştığı hallerde durumu öğrendiği tarihten itiberen 3 (üç) gün içerisinde Tüketici’ye durumu yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda Satıcı teslimat masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (ondört) gün içerisinde Tüketici ’ye iade eder.
Şirket, ürünün Tüketici ya da Tüketici’nin taşıyıcı dışında belirleyeceği üçüncü bir kişiye teslimine kadar oluşan kayıp ve hasarlardan sorumludur.
Tüketici’nin Şirket’in belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi durumunda, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan Şirket sorumlu değildir.
KİŞİSEL VERİLER
Tüketici, PAŞAVATLAR ULUSLARARASI TAŞIMACILIK PETROL GIDA İNŞAAT TURİZM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. Sözleşme kapsamında Şirket ile bazı kişisel veriler paylaşmak durumundadır. Şirket, bu kapsamda Tüketici’nin sağladığı kişisel verileri Site’de yer alan Gizlilik Politikası kapsamında toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Kişisel Veriler Bilgilendirme Metni, PAŞAVATLAR ULUSLARARASI TAŞIMACILIK PETROL GIDA İNŞAAT TURİZM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır. Tüketici Site üzerinden alışveriş yaparak kişisel verilerinin Gizlilik Politikası kapsamında işlenmesini kabul etmektedir.
UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
PAŞAVATLAR ULUSLARARASI TAŞIMACILIK PETROL GIDA İNŞAAT TURİZM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.Sözleşme’den doğan her türlü şikayet, itirazlar ve uyuşmazlıklar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlara göre Tüketici’nin ikametgahının bulunduğu yerdeki yahut Sözleşme konusu işlemin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne yönlendirilebilir.
KESİN DELİL
Tüketici, PAŞAVATLAR ULUSLARARASI TAŞIMACILIK PETROL GIDA İNŞAAT TURİZM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda Şirket defter ve kayıtlarının HMK madde 193 kapsamında kesin delil teşkil edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
PAŞAVATLAR ULUSLARARASI TAŞIMACILIK PETROL GIDA İNŞAAT TURİZM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.Sözleşme, Tüketici tarafından Site üzerinden elektronik ortamda onaylandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.
EK- CAYMA FORMU
(Bu form, sadece Sözleşme’den cayma hakkı kullanılmak istenildiğinde doldurulup Şirket’e e-mail yahut posta aracılığıyla iletilecektir)
Unvan: PAŞAVATLAR ULUSLARARASI TAŞIMACILIK PETROL GIDA İNŞAAT TURİZM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
Adres: Hasan ammar çarşısı Reyhani camii Yanı no 24 Yanı, 47100 Artuklu/Mardin
Telefon: 0553 358 29 17
E-mail: info@pasavatyoresel.com.tr
MERSIS No: 0000000000000
PAŞAVATLAR ULUSLARARASI TAŞIMACILIK PETROL GIDA İNŞAAT TURİZM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.formla, aşağıdaki malların satışına ilişkin sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.
-Sipariş tarihi veya teslim tarihi:
-Cayma hakkına konu mal veya hizmet:
-Cayma hakkına konu mal veya hizmetin bedeli:
-Tüketicinin adı ve soyadı:
-Tüketicinin adresi:
-Tüketicinin imzası: (Sadece kağıt üzerinde gönderilmesi halinde)
-Tarih:

İade Politikasi

1) İADE HAKKI :
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ilgili hükümleri gereğince;
Tüketici; 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin Sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde tüketici yahut tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim ettiği gün başlar. Ancak Tüketici, Sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süreçte de cayma hakkını kullanabilir.
Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile Şirket’e yöneltilmiş olması yeterlidir.
Şirket malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, Tüketici cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı Şirket veya yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır. Aksi halde Tüketici cayma hakkından feragat etmiş olur.
Tüketici’nin cayma hakkı (i) Tüketici’nin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara, (ii) çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine, (iii) tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine (iv) tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara, (v) malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, (vi) abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine, (vii) belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine, (viii) elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya Tüketici’ye anında teslim edilen gayrimaddi mallara, (ix) cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Tüketici’nin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere, ve (x) fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Şirketin kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelere uygulanmaz.
Tüketici’nin cayma hakkını kullanması halinde Şirket, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 14 (ondört) gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve Tüketici’yi borç altına sokan kıymetli evrak ve benzeri her türlü belgeyi Tüketici’ye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmekle yükümlüdür.
Uyuşmazlık Konusunda Başvurulabilecek Yollar
PAŞAVATLAR ULUSLARARASI TAŞIMACILIK PETROL GIDA İNŞAAT TURİZM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.Sözleşme’den doğan her türlü şikayet, itirazlar ve uyuşmazlıklar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlara göre Tüketici’nin ikametgahının bulunduğu yerdeki yahut Sözleşme konusu işlemin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne yönlendirilebilir.